Gimnazjum

Młodzież w wieku gimnazjalnym może wziąć udział w zajęciach prowadzonych w wymiarze 2 x 60 minut w tygodniu, w grupach 8– 10 osobowych lub mniejszych.

Kursy dla młodzieży gimnazjalnej w Studio Best są zaprojektowane na podstawie założeń programowych dla gimnazjum i zawierają interesujące ćwiczenia łączące umiejętności językowe z wiedzą o świecie i kulturach krajów anglojęzycznych. W trakcie kursu wprowadzane są popularne wyrażenia i zwroty, idiomy i phrasal verbs w dialogach i ćwiczeniach. Ucząc się w interesujący sposób systematycznie przygotowujemy się do egzaminu gimnazjalnego.  Projekty językowe i ciekawe podejście do nauki języka angielskiego spowodują, że na zajęciach nikt nie będzie się nudził.

Celem kursów jest systematyczne podejście do gramatyki wraz z jednoczesnym rozwojem wszystkich umiejętności językowych, wprowadzanych dzięki tematom interesującym młodych ludzi. Interaktywne zadania pomogą w rozwoju słownictwa i przyswajaniu języka angielskiego.

Ważnym elementem tych kursów jest nacisk na regularne powtórki i ewaluację postępów w nauce języka. Stałym elementem kursów dla gimnazjalistów i podstawą dalszego rozwoju językowego jest regularna praca domowa.