Kurs intensywny

Kursy intensywne (wakacyjne) prowadzone są w wymiarze 3 x120 minut w tygodniu, w grupach 8– 10 osobowych lub mniejszych. Kursy intensywne (różne poziomy) w Studio Best są zaprojektowane tak, aby wprowadzić, omówić i przećwiczyć idiom i struktury gramatyczne potrzebne do luźnego komunikowania się w języku obcym.

Celem kursów jest usystematyzowanie wiadomości, które uczniowie już posiadają, utrwalenie nabytych wiadomości językowych oraz poszerzenie znajomości struktur gramatycznych i wzbogacenie słownictwa, a przede wszystkim zdobycie większej sprawności w posługiwaniu się językiem obcym.

Ważnym elementem tych kursów jest ćwiczenie umiejętności mówienia w języku obcym. Uczestnicy poznają techniki różnicowania wypowiedzi ustnej i pisemnej w zależności od typu sytuacji (formalna, nieformalna). Stałym elementem kursów intensywnych i podstawą sukcesu jest regularna praca domowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *