Kursy standardowe (młodzież / dorośli)

Przeznaczone są dla róznych grup wiekowych i zaawansowania językowego – dzieci, młodzież i dorośli. Ich celem jest wprowadzanie, a następnie usystematyzowanie i utrwalanie nabytych wiadomości językowych oraz poszerzenie znajomości struktur gramatycznych i wzbogacenie słownictwa, a przede wszystkim zdobycie większej sprawności w posługiwaniu się językiem obcym.

Programy kursów standardowych zawierają najczęściej następujące elementy:

 • ćwiczenia komunikatywności / konwersacyjne w zakresie:
  • zdobywania i udzielania informacji,
  • prowadzenia rozmów telefonicznych,
  • formułowania poleceń i próśb,
  • wyrażeń i zwrotów grzecznościowych,
  • wyrażania opinii i poglądów,
  • podtrzymywania konwersacji,
  • formułowania przypuszczeń i definiowania konieczności,
  • opisywania zjawisk, faktów i osób,
  • umiejętności prezentacyjnych,
  • umiejętności negocjacyjnych,
 • ćwiczenia gramatyczne mające na celu poprawienie precyzji wypowiedzi zarówno pisemnej jak i ustnej
 • ćwiczenia leksykalne pozwalające poszerzać i utrwalać słownictwo
 • ćwiczenia na rozumienie ze słuchu ułatwiające słuchaczom rozumienie różnych akcentów i stylów wypowiedzi
 • kształtowanie umiejętności pisania tekstów od prostych listów, notatek informacyjnych i opisów do korespondencji biurowej i sprawozdań na wyższych poziomach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *