Metodyka nauczania Studio BEST

Wieloletnie doświadczenie językowe i dydaktyczne zdobyte w kraju i za granicą, dostęp do najnowszych i najnowocześniejszych osiągnięć metodyki nauczania języków obcych zaowocowały wypracowaniem kompleksowej metody nauczania, opartej o wybrane elementy najbardziej skutecznych i sprawdzonych metod nauki języka obcego.

Najważniejsze z nich to:

  • kompleksowe podejście do indywidualnych potrzeb uczących się całościowo angażujące i rozwijające umiejętności ucznia,
  • szczególny nacisk położony na naukę praktycznego posługiwania się językiem obcym już od samego początku nauki,
  • koncentracja na osiągnięciu poprawności i płynności językowej,
  • zasada bezpośredniej komunikacji językowej (zajęcia w języku obcym, praca w parach i w grupach, nie tylko nauczyciel-uczeń, odgrywanie scenek, gry i zabawy językowe),
  • łączenie kształcenia wszystkich umiejętności językowych (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie) z uczeniem gramatyki i słownictwa,
  • łączenie tradycyjnych (readers) i nowoczesnych (video, multimedia) technik nauczania.

Oprócz tego na zajęciach językowych wykorzystujemy różnorodne sposoby pracy:

  • ćwiczenia na podstawie obejrzanych filmów i programów obcojęzycznych,
  • tłumaczenia (piosenek, artykułów prasowych, etc),
  • gry i zabawy oraz lekcje-spotkania z kulturą krajów anglojęzycznych,
  • prace typu PROJECTS, umożliwiające wykorzystanie zdobytych umiejętności językowych.

W zajęciach wykorzystujemy metriały multimedialne, omawiane materiały po zajęciach są dostępne na spersonalizowanej stronie WWW.

Zawsze staramy się aby towarzyszyła nam miła atmosfera i uśmiech, z którą łatwiej się uczyć i zapamiętywać idiom oraz kontekst danego słowa, wyrażenia bądź struktury.

W Studio BEST uczymy się języka komunikatywnie, poznając idiom i kulturę języka, wymieniając wiedzę, myśli i wrażenia z innymi na zbliżonym poziomie językowym i wiekowym. Na początku współpracy, każda grupka ma nadany kolor. Chcąc spotęgować efekty pracy nad rozwojem językowym, dostarczamy Państwu mozliwość korzystania z zasobów i aktualizacji dostępnych na stronie www.studiobest.com.pl osobno dedykowanych dla poszczególnych zajęć każdej kolorowej grupki. Zachęcamy do regularnego korzystania z tej skarbnicy materiałów żeby 'trzymać rękę na pulsie’.

Dane do logowania do kolorowych stron grup językowych Studio BEST zostają przesłane w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu zajęć na numer sms podany w ankiecie rejestracyjnej.