Polityka prywatności Studio BEST

Załącznik nr 2
Polityka Prywatności Studio BEST

Szanujemy Państwa prywatność i bezpieczeństwo. Administratorem danych osobowych jest: Studio BEST Anna Banaś,  ul. Bitwy nad Bzurą 3, 99-100 Łęczyca, NIP 775-177-41-02.
Dane jakie od Państwa pozyskujemy służą nam :

  • do obsługi i realizacji usług świadczonych przez Studio BEST
  • w celach analitycznych związanych z analizą postępów edukacyjnych, doborem właściwego trybu i sposobu prowadzenia zajęć do indywidualnych predyspozycji
  • dla celów zwiększenia satysfakcji ze świadczonych usług przez Studio BEST
  • w celach archiwalnych wymaganych polskim prawem
  • w celach marketingu usług Studio BEST
  • w celu niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, czat, telefon)
  • ponadto Twoje dane mogą być przekazywane: naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym (przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez administratora)
  • organom państwowym, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

Uprawnienia
Jeśli przekazujesz nam te dane robisz to dobrowolnie. W każdej chwili możesz uzyskać do nich dostęp, poprawić ja, a także zażądać ich usunięcia.  Nie stosujemy profilowania czyli zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie przekazanych nam informacji. W przypadku, gdy przekażesz nam dane innej osoby uznajemy, że także dysponujesz stosownym zezwoleniem tej osoby. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, że wycofanie zgody w niektórych przypadkach może uniemożliwić świadczenie usług przez Studio BEST.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej. Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie nam takiej informacji na email: office@studiobest.com.pl lub telefonicznie na numer: 505 25 25 12.
Bezpieczeństwo
Dla Twojego i ogólnego bezpieczeństwa na terenie Studio BEST działa monitoring wizyjny. Dane w nim przechowywane służą wyłącznie do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa, nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, ani przez nie przetwarzane.
Przekazane nam dane osobowe przechowywane są w sposób bezpieczny; wykorzystujemy w tym celu kontrolę dostępu fizycznego, zabezpieczenia systemowe komputerów, w których te dane są zbierane, a także szyfrowanie danych.
Pliki cookies
Serwis internetowy Studio BEST korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”), czyli informacji przechowywanych na komputerze użytkownika. Dane te są obsługiwane przez Studio BEST Anna Banaś ul. Bitwy nad Bzurą 3, 99-100 Łęczyca. Dane te są wykorzystywane dla potrzeb optymalizacji działania serwisu i w celach diagnostycznych. Danych tych nie wykorzystujemy do identyfikacji użytkownika. Dane do logowania się do danej grupy w Studio BEST są danymi logowania przypisanymi do wszystkich osób w danej grupie, nie są one związane z konkretną osobą. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali pliki ciasteczek skorzystaj z ustawień swojej przeglądarki, w której możesz ich obsługę całkowicie zablokować. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.

 

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a * Opiekun / Uczestnik Kursu Językowego w Studio BEST
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną, nieokreśloną czasowo i terytorialnie publikację mojego wizerunku (głosu) / * wizerunku (głosu) mojego dziecka  w formie tradycyjnej (np.katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe zdjęć, etc.)i elektronicznej/internetowej związanych z promocją działalności Studio BEST i w celu informowania o postępach, sukcesach naukowych oraz publiczne udostępnianie wizerunku/audycji w taki sposób, abu każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. na stronach Studio BEST pod adresem www.studiobest.com.pl, oraz portalu społecznościowym facebook.com/studiobest.leczyca, jednocześnie przyjmując do wiadomości, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, a dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiału Studio BEST z moim wizerunkiem/głosem utrwalonym w ramach projektów językowych i/lub zajęć kulturowych.
Administratorem przetwarzanych danych jest:
Studio BEST Anna Banaś w: 99-100 Łęczyca, ul. Bitwy nad Bzurą 3; NIP: 7751774102
Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyżeszaj zgody i w pełni ją rozumiem.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawienia  oraz żądania ich usunięcia.