Kursy w ofercie Studio BEST

Closeup background of a collection of multicoloured plastic uppercase letters in a shooling, teaching, learning and education concept

Kursy w Studio Best są zaprojektowane tak, aby wprowadzić i przećwiczyć wszystkie elementy programowe danego poziomu językowego ujętego w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEFR.

Oferujemy następujące rodzaje kursów:

Standardowe
Celem tych kursów jest wprowadzanie, a następnie usystematyzowanie wiadomości, które uczniowie posiadają, utrwalenie nabytych wiadomości językowych oraz poszerzenie znajomości struktur więcej

Przed Maturą
Celem kursów jest rozwinięcie umiejętności płynnego wykorzystania dość szerokiego zakresu struktur gramatycznych i leksykalnych, komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, więcej

Certyfikatowe ( FCE / CAE / CPE/ BEC / IELTS )
Kursy certyfikatowe w Studio Best są zaprojektowane tak, aby wprowadzić i omówić wszystkie elementy danego egzaminu.

Dla dzieci
Kursy dla dzieci są przygotowane z myślą o uczniach szkoły podstawowej i zawierają elementy językowe aktywizujące wiele zmysłów, co pozwala wzmocnić pozytywne nastawienie dzieci do nauki języka angielskiego.

Gimnazjalne
Kursy dla młodzieży gimnazjalnej oparte są na założeniach programowych dla gimnazjum i zawierają interesujące ćwiczenia łączące umiejętności językowe z wiedzą o świecie i kulturach krajów anglojęzycznych. W trakcie kursu wprowadzane są popularne wyrażenia i zwroty, idiomy i phrasal verbs w dialogach i ćwiczeniach. Ucząc się w interesujący sposób systematycznie przygotowujemy się do egzaminu gimnazjalnego.

Intensywne
Kursy intensywne są przygotowane tak aby wprowadzić, omówić i przećwiczyć idiom i struktury gramatyczne potrzebne do luźnego komunikowania się w języku obcym. Celem kursów jest wprowadzenie, usystematyzowanie oraz utrwalenie nabytych wiadomości językowych, poszerzenie znajomości struktur gramatycznych, wzbogacenie słownictwa, a przede wszystkim zdobycie większej sprawności w posługiwaniu się językiem obcym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *